Welkom!

Op basisschool Het Anker bieden we een liefdevolle en stimulerende omgeving gericht op de optimale ontwikkeling van elk kind. Vanuit een positief christelijke visie helpen we kinderen zichzelf te ontdekken, op te groeien met zelfvertrouwen en hun plaats in deze wereld te vinden. Op Het Anker bieden we ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO): betekenisvol onderwijs aan de hand van echte, vaak actuele thema’s die uitnodigen tot onderzoekend leren. OGO draagt optimaal bij aan de brede persoonsontwikkeling waar we als Het Anker voor staan. "Je bent gekend. Dat is zo belangrijk voor iedereen. Dankbaar dat we zo'n God mogen hebben die ons kent. En zo merken wij dat onze kinderen dat ook mogen ervaren op Het Anker: dat ze er mogen zijn en gezien worden. Buitengewoon betrokken, goed en leuk onderwijs." (familie Roode, ouders van Het Anker)

Het Anker wordt... Floriant!

Nu wij in januari samen IKC zijn geworden met De Kleine Reiziger, gaan we vanaf 1 augustus 2021 ook verder met 1 naam. Floriant is een vrolijke naam die staat voor "bloeien, floreren". Elk kind op Floriant mag bij ons tot bloei en ontwikkeling komen. Als een veld vol verschillende bloemen, zo is elk kind een unieke creatie van God. Samen mogen we schitteren in Gods koninkrijk, samen mogen we Gods schepping ontdekken. Samen leren we voor het leven!

Op weg naar een IKC…

De afgelopen tijd hebben ze bij de peuteropvang gewerkt met het thema ‘Wie ben ik?’. Daar hangen allerlei activiteiten aan, zoals met je blote voeten in bubbeltjesplastic een verftekening maken. Zo worden de zintuigen gebruikt en geactiveerd, maar ook wordt er gewerkt aan de motoriek, het tellen (van de teentjes), de woordenschat en het aangeven van je grenzen (als je niet wilt, dan hoeft het ook niet).
Vorig jaar is De Kleine Reiziger ingetrokken bij Het Anker. Dat betekent dat we peuteropvang en BSO in de school aanbieden. We werken toe naar een IKC; een Integraal Kind Centrum. Het mooie van een IKC is dat er een doorgaande lijn van 2-12 jaar is, waarbij de school en de opvang (en eventueel nog andere partners) praktisch en ook inhoudelijk samenwerken met dezelfde visie.

Image
Image

Op Het Anker bieden we ook peuteropvang en BSO aan. Voor meer informatie: www.dekleinereiziger.nl

 
 
Placeholder

Op basisschool Het Anker bieden we een liefdevolle en stimulerende omgeving gericht op de optimale ontwikkeling van elk kind. We bieden goed onderwijs in een fijne sfeer, waarin elk kind gezien en geliefd wordt.


Meer