Welkom!

Op basisschool Het Anker bieden we een liefdevolle en stimulerende omgeving gericht op de optimale ontwikkeling van elk kind.

Vanuit een positief christelijke visie helpen we kinderen zichzelf te ontdekken, op te groeien met zelfvertrouwen en hun plaats in deze wereld te vinden.

Op Het Anker bieden we ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO): betekenisvol onderwijs aan de hand van echte, vaak actuele thema’s die uitnodigen tot onderzoekend leren. OGO draagt optimaal bij aan de brede persoonsontwikkeling waar we als Het Anker voor staan.

Pinksterviering

Wat was het mooi en wat was het een feest! We vierden dat De Heilige Geest ook voor ons is gekomen en dat Hij ons wil helpen om over de liefde van Jezus te vertellen!
Het dak ging eraf tijdens het zingen en dansen! Alle klassen lieten in verschillende talen horen dat Jezus voor alle mensen gekomen is en dat we dat mogen doorvertellen, wat een mooi pinksterfeest!

Nagenieten van de Loop es in!
Basisschool Het Anker
Basisschool Het Anker

Op basisschool Het Anker bieden we een liefdevolle en stimulerende omgeving gericht op de optimale ontwikkeling van elk kind. We bieden goed onderwijs in een fijne sfeer, waarin elk kind gezien en geliefd wordt.


Meer