Op het Anker geloven wij in alle kinderen!
Het Anker is een kleinschalige basisschool in Velserbroek die zich continu ontwikkelt. De leerlingen komen uit Velserbroek en uit de omgeving. De school heeft dus een streekfunctie. Wij staan voor positief christelijk onderwijs. Dit mag u van ons verwachten:

Uitstekend onderwijs
Op het Anker hebben wij een duidelijke visie op onderwijs. Wij geloven dat ieder kind uniek is en van God talenten gekregen heeft. We willen de talenten van ieder kind tot groei en bloei laten komen en sluiten ons onderwijs daarop aan. We werken in groep 1 t/m 8 met betekenisvolle thema’s uit het alledaagse leven. Dit maakt kinderen gemotiveerd en betrokken. Daarbij gebruiken we moderne leermiddelen en actuele methodes. Met ons onderwijs gaan de kinderen goed voorbereid naar het Voortgezet onderwijs. Onze school behaalt goede resultaten.

Een herkenbare en doorleefde identiteit
Het is onze passie om vanuit Gods liefde de kinderen op onze school toe te rusten voor hun toekomst. Op Het Anker staat Gods woord, de Bijbel, centraal in wat we zeggen en doen. Als school en medewerkers leven we vanuit de liefde van Jezus Christus. Dit geeft ons onderwijs inhoud en kleur!

Een lerende cultuur
Onze leerkrachten zijn professionals en hebben hart voor alle kinderen. Wij willen het beste uit kinderen naar boven halen. In het team blijven we daarom werken aan onze professionalisering. We nemen de tijd om van en met elkaar te leren en zo gebruik te maken van elkaars talenten. We leren onze leerlingen om samen te werken, kritsch te denken en een onderzoekende houding aan te nemen.

Een open en veilig schoolklimaat
Wij vinden het heel belangrijk dat ieder kind met plezier naar school gaat, zich veilig voelt en zelfvertrouwen krijgt. Daarmee komt een kind tot leren en ontwikkeling. In onze school besteden we daarom veel aandacht aan de sociaal emotionele vorming van kinderen. We geven aan groep 1 t/m 8 Kanjertraining. We gaan positief met elkaar om. Pestgedrag pakken we aan. Ieder kind hoort erbij op onze school!

Van betekenis voor de samenleving
Onze kinderen groeien op in een snel veranderende samenleving. We vinden het daarom belangrijk dat ze al jong kennis maken met de wereld en cultuur om zich heen en leren om daar op een verantwoordelijke manier mee om te gaan. We willen onze kinderen helpen zich te ontwikkelen tot jonge mensen die met hun passies en talenten bijdragen aan een menswaardige samenleving!